До уваги суб'єктів подання інформації! Постанови та ухвали слід надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел.для зв'язку: 0-800-213-103, 095-434-65-45, 068-489-86-58
   

Типове питання (договірне право)

Деталі
Типове питання, з яким звертаються громадяни до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Типове питання.  Договірне право. Цивільне провадження. Порядок оплати послуг з постачання холодної та гарячої води і водовідведення у разі пошкодження лічильника
Зразок правової консультації/спосіб вирішення спору в судовому або позасудовому порядку

         Відповідно до статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах та регулюються наступними законодавчими актами: Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року, «Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджені наказом Міністерства питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 за № 190. Обов’язковість укладання договору з постачання холодної та гарячої води і водовідведення визначена приписами ч.3 ст. 179 Господарського кодексу України, ст. 24 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", ст. 19 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання". Відповідно до п.1 ч.3 ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. Згідно п.3 ч.2 ст. 21 Закону виконавець зобов’язаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором. Таким чином законодавством передбачений двосторонній обов’язок, щодо укладання договору про надання житлово-комунальних послуг, у зв’язку з чим у разі відмови на оплату таких послуг споживачем з посиланням на відсутність укладеного договору не беруться до уваги, оскільки законодавством покладено такий обов’язок на споживача.

     Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства (ст. 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"). Згідно із цією статтею житлово-комунальні послуги надаються споживачам безперебійно. Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, передбачено, що централізоване постачання холодної та гарячої води - це послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання. Відповідно до п. 3 цих Правил послуги надаються споживачам безперебійно, за винятком часу перерв на: проведення в установленому порядку ремонтних і профілактичних робіт виконавцем за графіком, погодженим з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями; ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили або аварією.

 Відповідно до п. 32 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (постанови КМУ від 21 липня 2005 р. N 630), постачальником послуг зобов’язаний:

-проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

-усувати аварії та інші порушення порядку надання  послуг, а також  виконувати  заявки  споживачів  у  строк,  установлений законодавством та договором;

-своєчасно  проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправ-ностей, пов'язаних  з  отриманням  послуг, що виникли з його вини.

      Відповідно до п. 5.14 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України увипадку тривалості 

заключення.

  У разі застосування до споживача штрафних санкцій або не вирішення спору щодо розміру сплати послуг ,споживач має право на оскарження відповідного акту про виявлені порушення у судовому порядку.

Визнання акту про виявлені порушення недійсним у судовому порядку

             У разі визнання у судовому порядку акту про виявлені порушення недійсним, суд встановлює, чи зумовлює такий акт настання будь-яких обов’язків для споживача або він тільки фіксує порушення норм і правил споживачем. Якщо такий акт є лише фіксацією порушення, то суд відмовляє в задоволенні позовних вимог з посиланням на те, що даний спосіб захисту права не є належним, оскільки не передбачений ст. 16 ЦК України. Оскарження як дій лише факту складання акту, який не встановлює для споживача будь-яких обов’язків і є різновидом претензії, не передбачено чинним законодавством як спосіб захисту прав. Зазначений акт може бути визнаний як доказ (із наданням йому відповідної оцінки судом) під час вирішення іншого спору, зокрема щодо відшкодування матеріальних збитків у разі пошкодження приладу обліку водопостачання.

Інші акти, які порушують права споживача послуг або мають якісь юридичні наслідки можуть бути визнані судом недійсними.

              Перед подачею до суду позову має бути складений акт – претензія в порядку визначеному ст. 18 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". Відповідно до зазначеної статті у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акту-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акту-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

Таким чином, в разі відхилення претензії споживача щодо проведення перерахунку плати за водопостачання, останній може оскаржити дії водоканалу в суді.

Звернення до суду з позовом про захист прав споживачів

та відшкодування моральної шкоди

 Відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками та продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності регулюються Законом від 12 травня 1991 р. № 1023-XII "Про захист прав споживачів" (далі - Закон № 1023-XII). Цим Законом установлено права споживачів, а також визначено механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

 Судовий захист прав споживачів здійснюється загальними судами за правилами цивільного судочинства в порядку позовного провадження за позовами фізичних осіб - споживачів товарів, робіт і послуг.

             Право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої споживачу, передбачено п. 5 ч. 1 ст. 4 та ст. 16 Закону № 1023-XII , згідно з якою шкода, завдана внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відшкодовується відповідно до закону.

        Територіальна підсудність

 Відповідно до норм розд. III гл. 1 ЦПК (статті 107 - 117) ,ч. 5 ст. 110 ЦПК позивачу в справах про захист прав споживачів надано право на свій розсуд пред'являти позов:

 повірки понад місяць об'єм води визначається відповідно до п. 3.3 цих Правил до дня установки повіреного засобу обліку.

             Відповідно до ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII , постанови КМУ від 08.07.2015р.№ 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

 Таким чином, на постачальника послуг покладено обов’язок проведення своєчасної повірки засобу обліку води за свій рахунок з письмовим повідомлення споживача про терміни проведення такої повірки .

      Відповідно до зазначених нормативних документів, всі засоби обліку в місцях їх приєднання до  трубопроводів повинні  бути  опломбовані представником виробника і захищені від несанкціонованого  втручання  в  їх  роботу,  яке  може   порушити достовірний  облік  кількості отриманої води.  Засувки на обвідних лініях повинні бути опломбовані виробником.  Неопломбовані  засоби обліку до експлуатації не допускаються.

 В той же час, споживач забезпечує захист приміщень, де розташовані вузли обліку, від ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів, утримує зазначені приміщення в належному стані; не допускає доступу сторонніх осіб і забезпечує доступ представників виробника за службовими посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання.

 Окрім цього споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту та виробником в місцях з'єднань засобів обліку, запірної арматури, манометра та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування. Знімати засоби обліку, здійснювати будь-які заміни їх частин або зміни положення на водомірному вузлі, де їх встановлено, знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту або виробником, має право лише виробник або споживач за дозволом виробника. У разі, якщо було встановлено, що пломба була пошкоджена або зірвана з вини споживача, на споживача накладаються штрафні санкції. При цьому споживач сплачує витрату води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування.  Відповідно до п.3.3 , п.3.4 Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України , якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить всього лише один місяць. Тому вимагати від споживача сплати за послуги водопостачання та водовідведення по тарифу «без лічильника» міськводоканал має право лише за один місяць.

У разі виникнення спору щодо розміру сплати послуг з постачання холодної та гарячої води і водовідведення за період безоблікового водокористування при пошкоджені засобу обліку, що сталося не з вини споживача,  цей спор може вирішуватись на спеціальній комісії постачальника послуг , за результатами якої виноситься спеціальне 

- за місцезнаходженням відповідача,

 -за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача

 -за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору (за винятком виключної підсудності).

         Позовна заява повинна відповідати вимогам ст. 19 ЦПК  та містити: найменування суду, до якого подається заява; ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі; зміст позовних вимог; ціну позову щодо вимог майнового характеру; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, перелік документів, що додаються до заяви. До позовної заяви необхідно долучити: копії позовної заяви та документів, доданих до неї.

      Докази

         У статтях 60, 61ЦПК України встановлені правила звільнення сторони від доказування та розподілу доказування між сторонами. Згідно з положенням, передбаченим ст. 60 ЦПК, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, установлених ст. 61 цього Кодексу.Указане правило діє, якщо в нормах матеріального права немає вказівки про перерозподіл обов'язків доказування.

      При вирішенні спорів про захист прав споживачів слід ураховувати, що тягар доказування обставин, які звільняють від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, в тому числі й за спричинену шкоду, лежить на продавцеві (виготівникові).

       До фактів, які підлягають доказуванню у справах про захист прав споживачів, насамперед, слід віднести: чи мало місце придбання продукції (замовлення послуги); чи надавалась інформація про товар (послугу) і яка саме; відомості про властивості товару та відповідність їх потребам споживача та вимогам встановлених нормативів; чи мало місце використання товару; чи мало місце заподіяння шкоди, що завдана життю, здоров'ю або майну споживача.


   
   
   
   

1pracia

   

ATO

   

Advocats

   

Digest banner

   

DNA 219x116

   

Skype image

   

Координаційний центр у соцмережах  

    facebook     g     you tube2

   
   
   
© 2014 Запорізький обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua