Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні

Деталі
Дата публікації: Четвер, 29 листопада 2018, 15:57
Share

KorbytСьогодні ми живемо в часи швидких змін. Звісно ж змінюються і взаємовідносини між чоловіками та жінками в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Утвердження ґендерної рівності — важливий напрямок в Україні за останні роки. Це питання проходить крізь всі проблеми сьогодення і є актуальним в житті кожного з нас.

       Ґендером вважають суспільні ознаки, які приписуються чоловікам або жінкам. У суспільстві є ґендерні стереотипи – уявлення про соціальні ролі для чоловіків і жінок, які базуються, передусім, на біологічних ознаках. Ґендер – не лише описова ознака, це критика доволі вузького сценарію поведінки для чоловіків та жінок. Ґендерні студії критикують явище ґендерної поляризації – намагання вбачати у жінках і чоловіках лише відмінності.

       Ґендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

       Під рівністю прав чоловіків і жінок розуміють відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі, а також рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків.

       В Україні чинне законодавство підлягає обов’язковій ґендерно-правовій експертизі. Це означає, що у разі встановлення невідповідності нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, він не може бути прийнятий та введений в дію.

       Пряма дискримінація заборонена в усіх її видах і не може бути виправданою ні за яких обставин, вона є злочином і карається законом. Прикладами такої дискримінації можна вважати обмеження права на освіту, професійну діяльність, порушення репродуктивних прав, обмежений доступ до права власності і т.д.

       Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:Zabezpechennya rIvnih prav ta mozhlivostey zhInok I cholovIkIv v UkraYinI 2

       В Україні введено інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, який здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей, розглядає звернення про випадки дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі, висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та насильства за ознакою статі.

Державою гарантується забезпечення рівних прав та можливостей жінок у наступних сферах:

громадсько-політична:

соціально-економічна:

освіта та ЗМІ:

       Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об'єктом сексуальних домагань або постраждала від насильства за ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом.

       Особи або групи осіб мають право надсилати повідомлення про порушення прав, гарантованих Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.

       Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань чи інших актів насильства за ознакою статі. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов'язана з їх розміром.

Нормативно-правова база, яка врегульовує зазначене питання:

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують надання безоплатної правової допомоги постраждалим особам у порядку, встановленому Законом України «Про безоплатну правову допомогу», у тому числі на базі загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб. Звертайтесь за правовими роз’ясненнями до:

А також єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:

0-800-213-103 (діє цілодобово і безкоштовно).