До уваги суб'єктів подання інформації! Постанови та ухвали слід надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел.для зв'язку: 0-800-213-103, 095-434-65-45, 068-489-86-58
   

Що робити, якщо ви залишилися без роботи

siВже котрий рік головне питання для українського уряду стосується соціальних питань. Країна, яка намагається оговтатися від війни і революції, шукає нові можливості для підняття своєї економіки. Більша частина державних видатків іде в соціальну сферу, туди входять і виплати по безробіттю.

Статус безробітного може набути

- особа працездатного віку до призначення пенсії, яка через відсутність роботи не має заробітку, готова та здатна приступити до роботи;

- інвалід, який не досяг пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

- особа молодше 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, скороченням чисельності працівників.

Статус безробітного надається зазначеним особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації.

Місце реєстрації безробітних

       Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні проводиться Державною службою зайнятості (далі Центр зайнятості) незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації особи в Центрі зайнятості.

Перелік документів, які необхідні для реєстрації

 • копія та оригінал паспорту і облікової картки платника податків;
 • копія та оригінал трудової книжки, цивільно-правового договору;
 • копія та оригінал диплому або іншого документу про освіту;
 • інші документи (наприклад, військовий квиток (у разі потреби); інвалід подає копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред'являє індивідуальну програму реабілітації; внутрішньо переміщені особи пред'являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та надають її копію тощо).

Підстави для відмови у наданні статусу безробітного

 • відсутність всіх необхідних документів;
 • встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення роботодавця про працевлаштування особи;
 • не особисте подання заяви про надання статусу безробітного;
 • письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
 • неподання в установлений строк без поважних причин письмової відповіді роботодавця про відмову у працевлаштуванні відповідно до виданого територіальним органом направлення на працевлаштування.

       Підходяща робота для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітна. Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці.

       Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається така, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої перерви, підходящою вважається робота за професією останнього місця роботи.

       Якщо неможливо надати безробітному роботу за професією впродовж 6 місяців з дня перебування на обліку, йому пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров'я і професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці. Для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які не потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку більш як б місяців, підходящою роботою також вважається участь у громадських роботах.

Зареєстровані безробітні мають право

 • безоплатне одержання послуг з пошуку підходящої роботи, в тому числі на громадські роботи;
 • консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги;
 • інформацію про свої права та обов'язки як безробітного;
 • відомості про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;
 • матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги;
 • збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру;
 • оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

Увага! Право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:

 • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення пенсійного віку;
 • особи, звільнені з військової служби (крім строковиків). служби в органах внутрішніх справ тощо у зв'язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров'я до досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;
 • особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію;
 • внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Увага! Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово для організації такої діяльності.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю

 • виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня;
 • загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів впродовж 2 років;
 • для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів;
 • для осіб, які шукають роботу вперше та інших незастрахованих осіб тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 180 календарних днів.

Отримання допомоги по безробіттю

       Право на допомогу по безробіттю, залежно від страхового стажу, мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких впродовж 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців.

       Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати залежно від страхового стажу: до 2 років - 50%, від 2 до 6 років - 55%, від 6 до 10 років - 60%. понад 10 років - 70%.

       Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів -100%;

упродовж наступних 90 календарних днів - 80%;

у подальшому - 70%.

Право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі мають право

 • застраховані особи, які впродовж 12 місяців, і до передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше шести місяців;
 • особи, звільнені з останнього місця роботи за ст. 37 пунктами 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. ст. 41 і 45 Кодексу законів про працю України;
 • особи, які звільнилися з строкової військової або альтернативної (невійськової) служби;
 • молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;
 • взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного.

Підстави зняття з реєстрації у Центрі зайнятості

 • зайнятість особи;
 • працевлаштування на умовах трудового договору (контракту);
 • укладення цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг);
 • забезпечення роботою самостійно;
 • призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
 • призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду;
 • призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річноговіку та інше;
 • поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
 • вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;
 • призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 • набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
 • досягнення особою пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугою років;
 • подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;
 • подання безробітним заяви про припинення реєстрації;
 • подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності;
 • встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного;
 • встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг);
 • припинення професійного навчання за направленням територіального органу без поважних причин;
 • відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);
 • смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
 • подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;
 • закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості.

Увага! Мінімальна заробітна плата у 2017 році становить 3200 гривень.

Для отримання консультацій чи роз’яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області:

- адреса: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 77, 8-й поверх

- телефон: (061) 224-44-50

- е:mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- віртуальна приймальня Рубрика: «Поставити питання юристу» на сайті Регіонального центру http://zaporizhya.legalaid.gov.ua

Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України)


   
   
   
   

1pracia

   

ATO

   

Advocats

   

Digest banner

   

DNA 219x116

   

skayp

   

Skype image

   

Координаційний центр у соцмережах  

    facebook     g     you tube2

   
   
   
© 2014 Запорізький обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua